Conectează-te cu noi!

Știri din Năsăud

Primăria Năsăud scoate la concurs două posturi. Este vorba despre: Asistent social cu atribuții de șef centru și Îngrijitor bătrâni la domiciliu.

Publicat

în

Primaria Nasaud

Anunț important!

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD organizează concurs în vederea ocupării posturilor contractuale vacante, pe durată determinată în echipa de implementare a proiectului „SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE”, până la data de 30.06.2023, de:

1.Asistent social cu atribuții de șef centru, program de lucru de 160 de ore/lună.

Condiţii de participare la concurs:

* studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 3 ani

* experiență în domeniul asistenței sociale minim 3 ani;

Bibliografia

– Legea nr.292 din 2011, Capitolul III – Sistemul de servicii sociale, secțiunea I

– Legea nr 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

– Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale- Anexa 6.

2.Îngrijitor bătrâni la domiciliu , program de lucru de 80 de ore/lună.

Condiţii de participare la concurs:

* studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

* experiență în domeniul asistenței sociale/îngrijiri la domiciliu de minim 6 luni;

Bibliografia

– Legea nr 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

– Legea nr.292 din 2011, Capitolul III – Sistemul de servicii sociale, secțiunea I

Procedura de ocupare prin concurs a funcției contractuale se desfășoară în conformitate cu prevederile Procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate de către UAT oraș Năsăud,aprobată prin Dispoziția primarului orașului Năsăud nr.294/09.08.2021

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 13.12.2021, la compartimentul resurse umane, salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a)cerere de inscriere in procesul de recrutare si selectie (cerere tip anexa la anuntul de recrutare si selectie – va cuprinde denumirea postului pentru care se candideaza);

b)CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul si postul vizat de candidat;

c)copie conforma cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii (originalele sunt necesare pentru certificare);

d)copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

e)adeverinte/diplome/ certificate in original care atesta efectuarea unor specializari, originale (originalele sunt necesare pentru certificare);

f)documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea in rnunca si in specialitatea studiilor, extras REVISAL etc. ), copii conform cu originalul(originalele sunt necesare pentru certificare);

g)cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 1 zi lucratoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare si selectie;

h)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de recrutare si setectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatite sanitare abilitate;

i)declaratie de disponibilitate privind timpul alocat. Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

1.Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie a dosarelor.

2.Interviul va avea loc în data de 20.12.2021 la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului etapei contestate. Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor, dacă este cazul. Rezultatele fiecărei etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs/soluţionare contestaţii – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 23.

Primăria și Consiliul Local Năsăud

Continuați să citiți
Publicitate
Click pentru a comenta

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Știri din Năsăud

Liceul Silvic Transilvania Năsăud: Locul I și II la concursul național „Tineri în pădurile Europei”

Publicat

în

Liceul Silvic Transilvania Nasaud locul I si II la concursul Tineri in padurile Europei

Două echipe de elevi din cadrul „Liceului Silvic Transilvania” Năsăud au câștigat locul I și II la faza județeană a concursului „Tineri în pădurile Europei”.

Elevii care au obținut Locul I o să reprezinte județul nostru la faza națională din luna iulie, organizată în Munții Maramureșului.

Felicitări! Succesul să fie de partea voastră!

Concursul național „Tineri în pădurile Europei ”, Young People in European Forest, face parte din calendarul activităților educative naționale, unde pot participa toate Liceele de la noi din țară. Concursul s-a desfășurat în 12.05.2022 la Palatul copiilor din Bistrița ,în partenriat cu cu ISJ BN și Direcția Silvică Bistrița.

Profesori coordonatori: Roman Andreea, Mihăilă Alexandra

Continuați să citiți

Știri din Năsăud

De la Năsăud în Sicilia, prin Erasmus. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” a realizat activități cu parteneri din străinătate

Publicat

în

De la Nasaud in Sicilia Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Erasmus

În săptămâna 14-18 martie o delegație a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăud formată din Floroae Andreas, Țiganetea Răzvan, Niculae Sebastian, Moldovan Andrea, Retegan Sonia, Timiș Ariana, Antohe Antonia însoțiți de profesorii Timiș Adela și Antohe Cornel s-a aflat în localitatea Rosolini din regiunea italiană Sicilia.

Aici au participat la a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus “Active, Creative, Enterprising” alături de parteneri din Polonia, Grecia, Spania și bineînțeles Italia. În cadrul întâlnirii a avut loc o prezentare și un turneu de jocuri economice precum și o discuție despre utilitatea acestora în învățământul școlar. Școlile au prezentat propriile idei pentru predarea jocurilor. Vizita a fost însoțită de ateliere de genul “Game as business – business as a game”

În urma mobilității, elevii au dobândit cunoștințe și abilități legate de economie și antreprenoriat. Făcând schimb de experiență cu alți participanți la proiect, și-au dezvoltat competențele de comunicare în limba engleza.

Pe lângă cele relatate mai sus, delegația a vizitat multe obiective turistice de ordin istoric, cultural și religios și nu numai: orașul Modica, Noto, Siracusa, Vendicari, vulcanul Etna etc.

„A fost o experiență fantastică!” au spus toți copiii în cor.

Director, prof. coord. Greabu Maria

Continuați să citiți

Știri din Năsăud

Sfârșit tragic: Un bărbat din Năsăud a decedat în urma unui incendiu de vegetație

Publicat

în

Barbat din Nasaud mort in urma unui incendiu de vegetatie

Din primele date, în urma unui incendiu de vegetație, un bărbat de 67 de ani, din Năsăud, în timp ce se afla pe un teren proprietatea sa, ar fi fost surprins de un incendiu de vegetație scăpat de sub control. În urma intervenției echipajului medical, din păcate a fost constatat decesul acestuia. Cadavrul bărbatului urmează să fie transportat la spital în vederea efectuării unei expertize medico-legale, care va stabili cauza decesului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Năsăud în cadrul unui dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, informează IPJ BN.

La locul intervenției, echipajul B2 SAJ a găsit o persoană de 67 ani de sex masculin, carbonizată, pentru care, din păcate, nu s-a mai putut face nimic. A fost declarat decedat la locul solicitării. Se pare că victima ar fi fost surprinsă de un incendiu de vegetație din timpul zilei de ieri, declară purtătorul de cuvânt al SAJ BN, Ciprian Pacurar.

Continuați să citiți

Cele mai citite

Copyright © 2022 Toate drepturile rezervate - www.Ziardetibles.ro